Pályázati közlemény

A Huszty Dénes Alapítvány Kuratóriuma

az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerinti pályázati felhívással kapcsolatban az alábbiakat közli

  1. A 2001. novemberben bejegyzett Huszty Dénes közhasznú Alapítvány 2012. évben kiírt pályázatára, melynek tárgya az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) benyújtott, új tudományos eredményeket, elméleti, illetve gyakorlati újításokat, vagy fejlesztéseket bemutató mű lehetett, egy pályamű érkezett.
  2. Az Alapítvány Kuratóriuma a 2013. január 22-i kuratóriumi ülésén úgy határozott, hogy a 2012. évi pályázat keretében 2013. évben nem ad ki díjat.
  3. A díjazásra így fel nem használt összeggel a 2013. év második felében kiírandó pályázat forrásait növeli meg.
  4. A jelen pályázati közlemény a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület valamint az Optikai, Akusztikai és Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesületek honlapjain jelenik meg.
Budapest, 2013. február hó. A Kuratórium nevében: Dr. Augusztinovicz Fülöp sk. a Kuratórium Elnöke