20 éves a Huszty Dénes alapítvány

A hazai akusztikai tudomány és a magyar akusztikusok életében is fontos az Alapítvány 20 éves évfordulója. Az elmúlt 20 év változásai, nehézségei és fejlődése közepette is folyamatosan és eredményesen működik a fiatal akusztikusok munkáját és ezt a szakterületet hivatásszerűen választó új generáció támogatására létrehozott Huszty Dénes Alapítvány.

A 2001. október 1-i Alapító Okirat szerint alapított Huszty Dénes Alapítványt a Fővárosi Bíróság, a 11. Pk. 60644/2001/6. számú végzéssel 8398 sorszám alatt vette nyilvántartásba, és közhasznú fokozatú alapítvánnyá minősítette.

Alapítók: Dr. Huszty Gábor, az Entel Műszaki Fejlesztő Kft., a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, valamint az Optikai, Akusztikai és Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület.

Az Alapítvány célja, hogy az akusztika vagy az elektroakusztika tématerületén tevékenykedő fiatal szakemberek, felsőfokú tanulmányaikat éppen befejező diplomatervezők, vagy már végzett fiatalok, a pályázat beadásakor 35. életévüket még be nem töltött fiatal akusztikusok olyan kiemelkedő eredményeit jutalmazza, melyek hozzájárulnak az akusztika – nem utolsó sorban a hazai akusztika – fejlődéséhez. Az Alapítvány, a jutalmazott pályázók eredményeinek megismertetésével, a kapcsolódó oktatás támogatásával és ismeretterjesztéssel az alább felsoroltak szerint végez közhasznú tevékenységet:

1. Tudományos tevékenység, kutatás, kutatás-fejlesztés (a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. évi törvény 5.§ (1) g) pontja szerinti közfeladat)

2. Ismeretterjesztés, oktatás (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdése alapján közfeladat)

A közhasznú tevékenységeket az Alapítvány az akusztika eredményeinek bemutatásával úgy végzi, hogy azok

  • az információs és kommunikációs technológiák konvergenciája kibontakozását segítsék,
  • a pályázatok nyilvános eredményhirdetésével az alapító egyesületek tagjai szakismeretét bővítsék, továbbá
  • a szakterület társadalmi fontosságát is tükröző módon fiatal kutatók számára nagyobb teret nyissanak kutatómunkáik eredményes folytatásához és nyilvánosság előtti megismertetéséhez, és természetesen
  • a szakma fejlődésének figyelemmel kísérését és igényes terjesztését is elősegítse.

3. Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból a nyilvános pályázatokon keresztül az alapító Egyesületek tagjai mellett mindazon műszaki és más felsőfokú végzettségű szakemberek részesülhetnek, akik eredményes munkát végeznek az akusztika szakterületén és kapcsolódó tudományágakban.

4. Az Alapítvány közhasznú céljai érdekében évente pályázati felhívásokat ad ki, a szakterületét érintő műszaki, gazdasági kérdések bemutatása érdekében.

5. Az Alapítvány, Kuratóriumi tagjain keresztül is figyelemmel kíséri szakterülete nemzetközi és hazai eredményeit, az új technikai-technológiai megoldásokat és módszereket, a tudományos, műszaki és gazdasági ismeretek átadása és megvitatása érdekében adja ki pályázati felhívásait.

6. Az Alapítvány Alapító Okirata szerint az alapító egyesületek közreműködésével biztosítja a pályázatokkal kapcsolatos szakmai tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket és nyilvánosságot.

Az Alapítvány a fenti célokat a fiatal szakemberek tevékenységének a pályázati díjjal történő elismerésével látja el. Az Alapítvány a cél teljesülése érdekében az alábbiak szerint működik:

  • Az Alapítvány éves díjaira pályaművel lehet pályázni.
  • A pályázati felhívást a Kuratórium a tárgyévet megelőző év november 1-ig írja ki, megfelelő nyilvánossággal közzéteszi.
  • Felsőfokú oktatási intézményben diplomát szerzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehetnek részt a pályázaton. Fontos, hogy a pályázóknak lehet a mérnöki vagy fizikusi végzettségtől eltérő más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végez.

Az akusztika kulcsterületei, az elektroakusztika, az audiovizuális technikák, nemcsak egymással, de más diszciplínákkal is egyre szorosabban kapcsolódnak össze, ezért a Kuratórium indokoltnak tartotta a pályázati témák bővítését a mesterséges intelligencia, a mélytanulás és az infokommunikáció szakterületeire is.

A jelenleg aktuális – 2022. január 21-ig beadható pályázati kiírás szerint a meghirdetett
pályázatra:

  • a mesterséges intelligencia alkalmazásai a digitális jelfeldolgozásban,
  • a mélytanulás infokommunikációs alkalmazásának legújabb lehetőségei,
  • multimédia-kommunikációs és akusztikai szakterületeken elért eredmények (audiovizuális jelfeldolgozás és átvitel, elektroakusztika, rezgésakusztika, teremakusztika, orvosi-akusztika)

témakörökben lehet a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató művet benyújtani.

Az elmúlt két évtizedre visszatekintve a pályázati kiírások és díjazott pályázatok olyan műveket és pályázókat fognak össze, amelyek méltók az alapítvány célkitűzéséhez, a szakmájukat hivatásszerűen gyakorló fiatal szakemberek pályázat iránti érdeklődését tükrözik, és emelik a Huszty Dénes Alapítvány elismertségét!

A Huszty Dénes Alapítvány pályázatain díjjal elismert pályázatok az alábbiak

  Év A pályázat tartalmaDíjazott
2001Az elektroakusztika legújabb eredményeinek az alkalmazása a stúdiótechnikábanWersényi György: HRTFs in human localization. Measurement, spectral evaluation and practical use in virtual audio enviroment.
Dr. Baranyi Péter: Modern szabályozástechnikai eszközök a stúdiótechnikában.
2002Hanginformációk feldolgozása az elektroakusztikában, vagy a hangminőséggel kapcsolatos kutatások és fejlesztések legújabb eredményei.Olaszi Péter: Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítás, nyelvi modellek, algoritmus és átalakításuk.
Ifj. Várallyay György: Csecsemősírások akusztikai elemzése (TDK dolgozat, dicséret)
2003A beszédkommunikáció, a médiainformatika és stúdiótechnika akusztikai kérdéseinek legújabb eredményeiEbben az évben az Alapítvány nem adott ki díjat
2004Informatikai módszerek akusztikai problémák megoldásáraKocsor András: Gépi tanulás és beszédreprezentáció.
Márki Ferenc: Zajforrások azonosítása peremelem módszer alapokon.
2005Időszerű akusztikai problémák korszerű megoldásai, multimédiás tartalom-szolgáltatások akusztikai kérdései.Gulyás Krisztián: Az aktív zajcsökkentés jelene és jövője.
2006Numerikus módszerek és modellezés alkalmazása a rezgésakusztikában, korszerű jelfeldolgozási módszerek akusztikai alkalmazásaiFiala Péter: Talaj-építmény kölcsönhatás modellezése az akusztikai szempontból releváns nagyfrekvenciás tartományban.
2007Korszerű akusztikai problémák akusztikai megoldásai. A tartalom előállítás és reprodukció akusztikai vonatkozásai.Mihajlik Péter: Spontán magyar nyelvű beszéd gépi felismerése nyelv specifikus szabályok nélkül
2008Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Szaszák György: A szupraszegmentális jellemzők szerepe és felhasználása a gépi beszédfelismerésben.
2009Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Böhm Tamás: Analysis and modelling of speech produced with irregular phonation
2010Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Rucz Péter: Determination of acoustic parameters of organ pipes by means of numerical techniques.

Molnár Szilvia
: A győri Zsinagóga akusztikájának a vizsgálata és összehasonlítása a Richter hangverseny-teremmel (dicséret)
2011Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.
Dr. Várallyai György: “A csecsemősírás elemzése objektív módszerekkel” című PhD értekezés
2013Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.


Dr. Tóth Bálint Pál: “Rejtett Markov-modell alapú gépi beszédkeltés” című PhD értekezés
2014Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Dr. Csapó Tamás Gábor: „A gépi beszéd-előállítás természetességének növelése rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó rendszerben” című PhD értekezés
2016Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Firtha Gergely: „Kutatási eredmények a hangtér-reprodukció általános elméletében és alkalmazásuk mozgó forrásokra”
2017Az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Jenei Dóra: „Zongorahang fizikai alapú modellezése” (diplomaterv, 2016 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MsC) és 4 db cikk
2019Az akusztika és az akusztikai digitális jelfeldolgozás főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai, zaj- és rezgéscsökkentési) a szerző saját, újszerű tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Jenei Attila Zoltán: Depresszió automatikus beszéd alapú elkülönítési lehetőségi 2D konvolúciós neurális hálókkal
2021A mesterséges intelligencia alkalmazásait a digitális jelfeldolgozásban, vagy a mélytanulás infokommunikációs alkalmazásának legújabb lehetőségeit, vagy multimédia-kommunikációs és akusztikai szakterületeken elért eredményeket (audiovizuális jelfeldolgozás és átvitel, elektroakusztika, rezgésakusztika, teremakusztika, orvosi-akusztika) a szerző saját, újszerű tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató mű.Pályázat kiírva

A Huszty Dénes Alapítvány első 20 évének működése jelzi, hogy a PhD képzés eredményeként főleg a Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola, elsősorban a BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) és a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszéke (HIT) doktori képzésének hallgatói közül többen is részt vettek a pályázatokban. A 18 kitüntetett fiatal szakember eredményei jelzik, hogy az Alapítvány lehetőségeinek a felhasználásával az aktuális élvonalbeli hazai kutatások szereplői az Alapítvány keretei között mutatták be összefoglaló dolgozataikkal, vagy már beadott és publikált munkáikkal legfrissebb kutatási eredményeiket.

A pályázati díjak elnyerőinek többsége közben már megszerezte a PhD fokozatot és a hazai tudományos és oktatási élet elismert szereplőjévé vált. Közülük többen további hazai és nemzetközi szakmai elismeréseket is kaptak és nemzetközileg is elismert szaktekintélyekké váltak.

A hazai szakma elismerése is igazolja, hogy az alapítók szándéka az első tizennyolc esztendő során megvalósult, Huszty Dénes kiemelkedő szakmai munkásságának emlékére és szándékainak folytatásaként a szakma fiataljai komoly eredményekkel járultak hozzá az akusztikai tudományok és az ágazat fejlődéséhez.

Dr. Augusztinovicz Fülöp, dr. Huszty Gábor, Balogh Géza, Dr. Huszty Csaba

Az Alapítvány kurátorai

Budapest, 2021. október