Díjazottak – 2001

A pályázati felhívást a Kuratórium a tárgyévet megelőző évben november során írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A pályázati díjat első alkalommal 2002. január 18-a, Huszty Dénes születésének 75. évfordulójának alkalmából ítélte oda az Alapítvány.

Az első évben kiírt pályázat kiemelt témaköre az elektroakusztika legújabb eredményeinek alkalmazása a stúdiótechnikában volt. A Kuratórium úgy döntött, hogy 2002. évben legfeljebb kettő díjat ad ki. A Huszty Dénes emlékdíj ebben az évben emlékplakettből és 100 000 Ft pénzjutalomból állt.

A kiírásra az előírt határidőn belül két pályázat érkezett.

Wersényi György okl. villamosmérnök „HRTFs in Human Localization: Measurement, Spectral Evaluation and Practical Use in Virtual Audio Environment” címmel pályázott. Az angol nyelvű dolgozat a pályázó a közeljövoben beadandó doktori disszertációja. A kiváló munka a műfejes hangjelvételi technikát és a fejhallgatós műsorhallgatás szubjektív reprodukálhatóságát vizsgálja a külső fül modellezésével, mérésekkel és részben a virtuális hangforrás azonosításában a személyfüggés vizsgálatával. A vizsgálatok sok újszerű, a stúdiótechnikában is hasznos ismeretre hívják fel a figyelmet. » Wersényi György önéletrajza

Dr. Baranyi Péter „Modern szabályozástechnikai eszközök a stúdiótechnikában” címen adott be pályázatot. A dolgozat fő célja és jelentősége a stúdiótechnikai módszerek családjának bővítésére alkalmas három módszer bemutatása. Az első egy a Lyapunov stabilitási kritériumokat is vizsgáló szabályozástechnikai eszköz, a második egy az automatikus stúdió modellezésére alkalmazható rendszertechnikai eljárás, míg a harmadik egy intelligens, az emberi akció-reakció viszonyokat tanulni képes módszer. A pályázó a tanulmányban felveti a fuzzy szabályok és fuzzy modellekre alapozott újszerű megközelítését alkalmazhatóságát is.

A pályázatokat a felkért bíráló bizottság értékelte. A bizottság elnöke Dr. Gordos Géza tanszékvezető egyetemi tanár volt, tagjai Dr. Takács Ferenc ny. egyetemi docens és Dr. Balogh Géza igazgató voltak.

A bírálatokat figyelembe véve a vezetett Kuratórium úgy döntött, hogy mindkét pályázónak odaítéli a díjat.

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett Emlékülés keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2002. január 22-én tartották.

A 2002. évi pályázatok kiírásával kapcsolatban az első hirdetmények májusban várhatóak.

Az Alapítvány működésére vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban a HTE és az Opakfi titkársága áll az érdeklődők rendelkezésére.