Díjazottak – 2002

A pályázati felhívást a Kuratórium 2002. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2002. évben kiírt pályázat kiemelt témakörei a hang információk feldolgozása az elektroakusztikában és a hangminőséggel kapcsolatos kutatások és fejlesztések legújabb eredményei voltak.

A Huszty Dénes emlékdíj 2002. évben emlékplakettből és 100 000 Ft pénzjutalomból állt.

A kiírásra az előírt határidőn belül összesen hat pályázat érkezett. Az elmúlt évi két pályázat után ez az Alapítvány munkája iránti növekvő érdeklődést tükrözi.

A pályázatokat a felkért bíráló bizottság értékelte. A bizottság elnöke dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke volt, tagjai: Dr. Sallai Gyula tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Gordos Géza egyetemi tanár és Dr. Takács Ferenc ny. egyetemi docens voltak.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2002. évi pályázat keretében egy díjat ad ki.

Az Alapítvány díja már végzett vagy éppen végző, diplomatervező szakemberek számára adható. Mivel ebben az évben több hallgatói pályázat is érkezett, ezért egyetemi hallgatók számára a Kuratórium Emléklapot alapított, melyet az adott pályázati év legkiemelkedőbb hallgatói pályaművet jutalmazza.

A pályázati díjat immár második alkalommal ítélte oda az Alapítvány. Az ünnepélyes díjátadásra 2003. február 11-én került sor.

A bírálatokat figyelembe véve a Kuratórium úgy döntött, hogy a 2002. évi pályázat eredményeképpen a Huszty Dénes díjat Olaszi Péter okl. villamosmérnöknek ítéli oda.

A legkiválóbb hallgatói pályázó, ifj. Várallyay György, IV. éves villamosmérnök hallgató munkájának elismeréséül Emléklapot kapott.

Olaszi Péter pályamunkaként „Magyar nyelvű szöveg-beszéd átalakítás, nyelvi modellek, algoritmusok és megvalósításuk” című PhD értekezését nyújtotta be, amelyet egyébként a pályázat beadását követő napokban 100%-os szavazataránnyal védett meg. A pályamunka Olaszi Péternek a mesterséges beszédkeltés területén az elmúlt tíz évben elért kutatási eredményeit összegzi, amelyek közül kiemelendők a szövegfelolvasók akusztikai elembázisainak kialakítása és a hangzás minőségének javítása terén nemzetközileg is elismert hozzájárulásai. Beadott pályázata minden szempontból mintaszerű, méltó Huszty Dénes emlékéhez. » Olaszi Péter önéletrajza

ifj. Várallyay György pályamunkaként „Csecsemosírások akusztikai elemzése” TDK dolgozatát nyújtotta be, amely a BME-n 2002-ben első helyezést ért el és az országos TDK pályázaton indítható. A pályamunka konzulensei irányítása mellett az elmúlt másfél évben elért vizsgálati eredményeit összegzi, amelyek több nemzetközi konferencián is elismerést vívtak ki. A pályamunkát a sokirányú megközelítés gondos és strukturált dokumentálása jellemzi. Eltekintve attól, hogy egyetemi tanulmányait még nem fejezte be, beadott pályázata a formai szempontoknak megfelel.

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés s keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, február 11-én tartották.