Díjazottak – 2004

A pályázati felhívást a Kuratórium 2004. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2005. évi pályázat kiemelt témaköre: informatikai módszerek alkalmazása akusztikai problémák megoldására.

A Huszty Dénes emlékdíj 2005-ben emlékplakettből és összesen 300 000 Ft jutalomból áll. A díjazottak dönthettek arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánják-e igénybe venni.

A kiírásra az előírt határidőn belül összesen három pályázat érkezett.

A pályázatokat a felkért bíráló bizottság értékelte. A bizottság elnöke Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke volt, tagjai: Dr. Sallai Gyula egyetemi tanár, dr. Vicsi Klára egyetemi docens és dr. Sujbert László egyetemi docens voltak.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2004. évi pályázat keretében két díjat ad ki: egy 200 000 Ft és egy 100 000 Ft értékűt.

A pályázati díjakat immár harmadik alkalommal ítélte oda az Alapítvány. Az ünnepélyes díjátadásra 2005. február 16-án került sor.

Dr. Kocsor András „Gépi tanulás és beszédreprezentáció” címmel nyújtott be dolgozatot. » dr. Kocsor András önéletrajza

Márki Ferenc pályamunkaként „Zajforrások azonosítása peremelem módszer alapokon” című PhD értekezését nyújtotta be. » Márki Ferenc önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés s keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, február 16-án tartották.