Díjazottak – 2005

A pályázati felhívást a Kuratórium 2005. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2005. évi pályázat kiemelt témaköre: Időszerű akusztikai problémák korszerű megoldásai.

A Huszty Dénes emlékdíj 2005-ben emlékplakettből és 200 000 Ft jutalomból áll. A díjazott dönthetett arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánja-e igénybe venni.

A kiírásra az előírt határidőn belül összesen három pályázat érkezett.

A pályázatokat a 2004. évben díjazottak is értékelték. A bíráló bizottság elnöke Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke volt, tagjai: Dr. Kocsor András, Márki Ferenc és a kuratórium tagjai voltak.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2005. évi pályázat keretében egy díjat ad ki: egy 200 000 Ft értékben.

A pályázati díjakat immár negyedik alkalommal ítélte oda az Alapítvány. Az ünnepélyes díjátadásra 2006. március 1-én került sor.

Gulyás Krisztián az „Aktív zajcsökkentés jelene és jövője” címmel nyújtotta be az eddigi kutatásait és témában várható jövőbeli nemzetközi kutatási irányvonalakat összegző dolgozatát. A dolgozat egyes aspektusainak megvilágításához az elvégzett kutatói munkának az EDSVS (European Vibration Studies) ösztöndíjasként, a témában írt jelentését és a VTT-n (Technical Research Center of Finland) folyó munkájának ismertető cikket nyújtotta be. » Gulyás Krisztián önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés s keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2006. március 1-én tartották.