Pályázati felhívás – 2023/24

A Huszty Dénes Alapítvány Kuratóriuma

az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint

pályázati felhívást tesz közzé

1. A 2023 évben 22 éves „Huszty Dénes közhasznú alapítvány”[1] célja, hogy az akusztika, vagy az elektroakusztika tématerületén tevékenykedő fiatal akusztikusok – szakirányú tevékenységet végző diplomások, akik a pályázat beadásakor 35. életévüket még nem töltötték be – munkásságának olyan kiemelkedő eredményeit jutalmazza, amelyek hozzájárulnak az akusztika egyetemes fejlődéséhez. Az Alapítványnak további célja, hogy emléket állítson Huszty Dénes munkásságának, aki az 1950-1979 közötti időszak kiemelkedő akusztikai szaktekintélye volt.

2. Az ez évben 22 éves Alapítvány 2023. évi pályázatán elnyerhető Huszty Dénes emlékdíj emlékplakettből és összesen 300.000 Ft jutalomból áll. A díjazottak dönthetnek arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánják majd igénybe venni. 

3. Az Alapítvány 2023. évben meghirdetett pályázatára pályaművel lehet pályázni.

4. A Kuratórium a 2023. évben meghirdetett pályázatnak megfelelő pályaművek beérkezése esetében a pályázatok minősége és az Alapító okirat előírásai szerint tervezi kiadni a díjat.

5. Pályázhatnak végzett, elsősorban mérnökök, informatikusok, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal (pályamű). A pályázóknak lehet más szakirányú diplomája is (pl. orvos, tanár, nyelvész, pszichológus), de a pályázó tevékenységét az akusztikai tudományok szélesen értett területén kell, hogy kifejtse, beleértve ebbe a kapcsolódó szakterületeket is.

6. A jelen, 2023. évben meghirdetett pályázatra a következő három kiemelt témakörben nyújtható be a szerző saját, újszerű tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait vagy fejlesztéseit bemutató mű:

alkalmazott akusztikai kutatások és fejlesztések területén elért eredmények, beleértve a járműgyártás, az épület és gépészeti akusztika ágazatait:

 a.)       az elektroakusztika szakterületén

b.)        a rezgésakusztika szakterületén

c.)        a zajvédelem, zajcsökkentés és környezeti hangterhelések szakterületén.

A fenti kiemelt témákon túl a Kuratórium megvizsgálja az akusztika egyéb szakterületeiről érkező pályázati anyagokat is.

7. A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. február 1.

8. A pályázatok beadhatók személyesen az Alapítvány székhelyén: a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület irodájában, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12., vagy postai úton. A postán feladott küldemények esetén a feladás legkésőbbi időpontja 2023. január 27. Minden esetben a teljes pályázati anyag digitális adathordozón is csatolandó. A pályázat beküldhető e-mail csatolmányként is a [email protected] címre. E-mail küldése esetén beállítandó a nyugta kérése. Az e-mailben beküldött pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 1 336 0400 telefonszámon.

9. A pályázatokat a Kuratórium által felkért értékelő bizottság értékeli, és javaslatot tesz a díjazásra a Kuratóriumnak.

10. A Huszty Dénes Emlékdíj 2023. évi pályázatának ünnepélyes eredményhirdetésére és a díj kiosztására 2024. első félévében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében kerül sor. A díjkiosztás pontos időpontjáról és helyszínéről a 11. pont szerint jelenik meg tájékoztató.

11. A jelen pályázati felhívás a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület, valamint az Optikai, Akusztikai és Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület tájékoztatóiban, valamint az Egyesületek, illetve az Alapítvány honlapján jelenik meg.

Budapest, 2023. október hó


A Kuratórium nevében:
Dr. Augusztinovicz Fülöp sk.
a Kuratórium Elnöke
www.huszty.org


[1] bejegyezve 2001-ben