Díjazottak – 2006

A pályázati felhívást a Kuratórium 2006. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2006. évi pályázat kiemelt témakörei: Numerikus módszerek és modellezés alkalmazásai a rezgésakusztikában és Korszerű jelfeldolgozási módszerek akusztikai alkalmazásai.

A Huszty Dénes emlékdíj 2006-ben emlékplakettből és 200 000 Ft jutalomból áll. A díjazott dönthetett arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánja-e igénybe venni.

A kiírásra az előírt határidőn belül egy pályázat érkezett. A pályázatokat Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke és a kuratórium tagjai értékelték.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2006. évi pályázat keretében egy díjat ad ki: 200 000 Ft értékben.

A pályázati díjakat immár ötödik alkalommal ítélte oda az Alapítvány. Az ünnepélyes díjátadásra 2007. március 7-én került sor.

Fiala Péter a „Talaj-építmény kölcsönhatás modellezése az akusztikai szempontból releváns nagyfrekvenciás tartományban” címmel nyújtotta be az eddigi kutatásait és témában várható jövőbeli nemzetközi kutatási irányvonalakat összegző dolgozatát. A pályázatban az elmúlt három évben elért eredményeit összefoglaló angol nyelvű cikkét nyújtotta be, ami a Journal of Sound and Vibration folyóiratban 2007 során jelenik meg.

» Fiala Péter önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés s keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2007. március 7-én tartották.