Díjazottak – 2007

A pályázati felhívást a Kuratórium 2007. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2007. évi pályázat kiemelt témakörei: Időszerű akusztikai problémák korszerű megoldásai és A tartalom előállítás és reprodukció akusztikai vonatkozásai A Huszty Dénes emlékdíj 2007-ben emlékplakettből és 200 000 Ft jutalomból áll. A díjazott dönthetett arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánja-e igénybe venni.

A kiírásra az előírt határidőn belül egy pályázat érkezett. A pályázatokat Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke és a kuratórium tagjai értékelték.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2007. évi pályázat keretében egy díjat ad ki: 200 000 Ft értékben. A pályázati díjakat immár hatodik alkalommal ítélte oda az Alapítvány.

Mihajlik Péter a „Spontán magyar nyelvű beszéd gépi felismerése nyelv specifikus szabályok nélkül” címmel nyújtotta be az eddigi kutatásait és témában várható jövőbeli nemzetközi kutatási irányvonalakat összegző dolgozatát. A pályázatban az elmúlt években elért eredményeit foglalta össze. A téma részletesebb összefoglalója itt olvasható.

» Mihajlik Péter önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2008. március 11-én tartották.