Díjazottak – 2008

A pályázati felhívást a Kuratórium 2008. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2008. évi pályázat kiemelt témakörei: Időszerű akusztikai problémák korszerű megoldásai és a tartalom előállítás és reprodukció akusztikai vonatkozásai.

A Huszty Dénes emlékdíj 2008-ban emlékplakettből és 200 000 Ft jutalomból áll. A díjazott dönthetett arról, hogy a jutalmat pénz, vagy a hatályos törvényeknek megfelelő természetben megszerzett bevétel formájában (pl. konferencia részvételi díj kifizetése, tudományos közlemény megjelentetésének díja stb.) kívánja-e igénybe venni.

A kiírásra az előírt határidőn belül egy pályázat érkezett.

A pályázatokat Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke és a kuratórium tagjai értékelték.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2008. évi pályázat keretében egy díjat ad ki: 200 000 Ft értékben. A pályázati díjakat immár hatodik alkalommal ítélte oda az Alapítvány.

Szaszák György a „A szupraszegmentális jellemzők szerepe és felhasználása a gépi beszédfelismerésben” címmel nyújtotta be az eddigi kutatási eredményeit. A téma részletesebb összefoglalója itt olvasható.

» Szaszák György önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2009. március 18-án tartották.