Díjazottak – 2009

A pályázati felhívást a Kuratórium 2009. év őszén írta ki és tette közzé a HTE és az Opakfi lapjaiban, az Interneten és az oktatási intézmények hirdetési helyein. A pályázaton végzett, elsősorban mérnökök, fizikusok saját önálló munkájuk összefoglaló dolgozatával, szakirányú lapban megjelent cikkeikkel, vagy új dolgozattal, mint pályaművel vehettek részt. A pályázóknak lehet más diplomája is, de a pályázó tevékenységét az akusztika területén kell, hogy kifejtse.

A 2009. évben meghirdetett pályázatra az akusztika főbb területeit érintő témakörökben (pl. műszaki akusztikai, elektroakusztikai, elméleti-, fizikai- és rezgésakusztikai, teremakusztikai, médiainformatikai, akusztikai-informatikai, orvosi-akusztikai) lehetett benyújtani pályaművet a szerző saját, új tudományos eredményeit, elméleti, illetve gyakorlati újításait, vagy fejlesztéseit bemutató pályázat formájában.

A Huszty Dénes emlékdíj 2009-ben emlékplakettből és 200 000 Ft jutalomból állt.

A kiírásra az előírt határidőn belül két pályázat érkezett.

A pályázatokat Dr. Illényi András docens, az Alapítvány kuratóriumának Elnöke és a kuratórium tagjai értékelték.

A Kuratórium úgy határozott, hogy a 2009. évi pályázat keretében egy díjat ad ki: 200 000 Ft értékben. A pályázati díjakat immár hetedik alkalommal ítélte oda az Alapítvány.

Bőhm Tamás „Irreguláris zöngével képzett beszéd vizsgálata és modellezése” címmel nyújtotta be az eddigi kutatási eredményeit is összefoglaló PhD értekezését. A téma részletesebb összefoglalója itt olvasható.

» Bőhm Tamás önéletrajza

A díj kiosztásának ünnepségét a HTE és az Opakfi szakosztályai által szervezett közös szakosztályi ülés keretében, az Alapítók képviselőinek jelenlétében, 2010. március 3-án tartották.